Admin Dashboard

Bonus Claim Report

Claim Date Bonus Date Player ID Picture Phone
Number
Paytm
Number
First Name Last Name City Email ID Bonus
Amount
Test
Trans:
Final
Trans:
Status
2020-06-13 2019-12-24 532
7896105521 8486163929 Sanjay Sarkar Digboi sanjaysarkardigboi87@gmail.com 200.00 1 199
2020-05-02 2020-05-02 19455
9417746775 9417746775 Mohit Dhayani Chandigarh mohitsharma1382533@gmail.com 200.00 1 199
2020-05-02 2020-05-02 19454
9888856787 9888856787 Kusum lata Chandigarh mohitsharma138253@gmail.com 100.00 1 99
2020-04-23 2020-04-23 19434
8050677595 8050677595 Sumit Ahuja Bangalore sumitahujask22@gmail.com 100.00 1 99
2020-04-14 0000-00-00 19397
7977955451 7977955451 Yogendra Chhetri Mumbai yogendrachhetri86@gmail.com 0.00 1 -1
2020-04-14 0000-00-00 19397
7977955451 7977955451 Yogendra Chhetri Mumbai yogendrachhetri86@gmail.com 0.00 1 -1
2020-04-13 0000-00-00 19397
7977955451 7977955451 Yogendra Chhetri Mumbai yogendrachhetri86@gmail.com 0.00 1 -1
2020-04-13 2020-04-13 19397
7977955451 7977955451 Yogendra Chhetri Mumbai yogendrachhetri86@gmail.com 200.00 1 199
2020-04-13 2020-04-13 19397
7977955451 7977955451 Yogendra Chhetri Mumbai yogendrachhetri86@gmail.com 200.00 1 199
2020-04-13 2020-04-12 19397
7977955451 7977955451 Yogendra Chhetri Mumbai yogendrachhetri86@gmail.com 100.00 1 99
2020-04-05 2020-04-01 19398
8987390993 8987390993 Amit Kumar SAMASTIPUR tinkujhanikki10@gmail.com 100.00 1 99
2020-03-28 2020-03-27 19390
8637394099 8637394099 Prashant Choudhary Asansol gabcdef726@gmail.com 100.00 1 99
2020-03-25 2020-03-13 19373
8917246553 8917246553 A P Crp dilishree@gmail.com 100.00 1 99
2020-03-21 2020-03-21 19381
8806167487 8806167487 sanket salunke pune sanketsalunke111@gmail.com 100.00 1 99
2020-03-16 2020-01-03 17219
9793803867 9793803867 Lal Bahadur Amethi Lalbahadurshukulbazaramethi@gmail.com 100.00 1 99
2020-03-01 2020-02-26 19230
7010887134 7010887134 Siva T sivaganga sivashanmugavignesh1992@gmail.com 100.00 1 99
2020-02-09 2020-01-28 18624
7647845729 7647845729 Snigdh Shukla Bhilai thesnigdh@gmail.com 100.00 1 99
2020-02-09 2020-02-09 19292
9574879008 9574879008 Afroz Sorathiya Una afrozhusenbhai@gmail.com 100.00 1 99
2020-02-09 2020-02-09 19255
9729643521 9729643521 Nitin Mishra Gurugram mishranitin408@gmail.com 100.00 1 99
2020-02-08 2020-02-03 18912
9757039561 9757039561 Karan Bhosale mumbai karan19984@gmail.com 100.00 1 99
2020-02-04 2020-02-01 18686
9955983970 9955983970 Subham Singh Purnea 21subh21@gmail.com 100.00 1 99
2020-02-02 2020-01-30 18665
8825316996 8825316996 Deepak Kumar Bikramganj kumardanieldeepak148@gmail.com 200.00 1 199
2020-01-28 2020-01-28 18624
7647845729 7647845729 Snigdh Shukla Bhilai thesnigdh@gmail.com 100.00 1 99
2020-01-27 2020-01-22 16694
9878254859 9878254859 Vardip Sandhu amritsar vardeepsandhu@gmail.com 100.00 1 99
2020-01-26 2020-01-26 18405
8507858259 8507858259 Prakash Ranjan Patna prakashranjan736@gmail.com 100.00 1 99
2020-01-23 2020-01-23 18228
9437664569 9437664569 Dilishree Pradhan Bhubaneswar pradhanananya94@gmail.com 100.00 1 99
2020-01-23 2020-01-23 18326
8910134304 8910134304 Abhishek ROY Kolkata abhishek8910aaa@gmail.com 100.00 1 99
2020-01-22 2020-01-22 18237
6386631930 6386631930 Aman pandey kanpur akt422272@gmail.com 100.00 1 99
2020-01-21 2020-01-07 17530
9076907796 9076907796 Shivam Dixit Hardoi dixitshivam656@gmail.com 100.00 1 99
2020-01-20 2020-01-20 17948
6207754451 6207754451 MAHDUL ANSARI Dumka Rabiyakhatun5417@gmail.com 100.00 1 99
2020-01-14 2020-01-04 17185
8921478196 8921478196 Ancy Peter Trivandrum ancypeter1991@gmail.com 100.00 1 99
2020-01-11 2020-01-09 17658
9205318150 9205318150 Manish Pandey Ranchi pandeymanish1202@gmail.com 100.00 1 99
2020-01-09 2019-12-25 16906
8919351010 8919351010 B. Vijay Bhushan Hyderabad vijaybhushan18@gmail.com 100.00 1 99
2020-01-09 2019-12-31 17150
8714449699 8714449699 NAGASHYAM PRASAD SECUNDERABAD shyamprasadnaga@gmail.com 200.00 1 199
2020-01-08 2020-01-08 17651
8770635891 8770635891 Yogita Agrawal Deobhog yogitagarg2692@gmail.com 100.00 1 99
2020-01-07 2020-01-07 17620
8200361292 8200361292 Ashish Sharma Surat shek9924@gmail.com 100.00 1 99
2020-01-04 2020-01-04 17349
9800061728 9800061728 Debabrata Mondal Diamond harbour debabratamondal919@gmail.com 100.00 1 99
2020-01-03 2020-01-03 16746
9834595510 9834595510 Laxmikant Jadhav Virar laxmikantm206134@gmail.com 100.00 1 99
2019-12-28 2019-12-28 17019
9954796872 9954796872 Juri Sharma Biswanath chariali jurisharma11@gmail.com 100.00 1 99
2019-12-25 2019-12-25 16746
9834595510 9834595510 Laxmikant Jadhav Virar laxmikantm206134@gmail.com 100.00 1 99
2019-12-24 0000-00-00 720
8308324954 8308324954 Rahul Surana Pune rahulsurana1990@gmail.com 10.00 1 9
2019-12-24 0000-00-00 720
8308324954 8308324954 Rahul Surana Pune rahulsurana1990@gmail.com 10.00 1 9
2019-12-24 0000-00-00 720
8308324954 8308324954 Rahul Surana Pune rahulsurana1990@gmail.com 80.00 1 79
2019-12-24 2019-12-24 16886
7977233676 7549499836 Amar Sharma Mumbai amarsachintd@gmail.com 100.00 1 99
2019-12-20 2019-12-20 16740
9067504710 9067504710 DATTATRAY Lohakare Ambarnath dattalohakare2001@gmail.com 100.00 1 99
2019-12-20 2019-12-15 16080
7488734019 7281997796 Sonu Kumar Chapra sonu7488734019@gmail.com 100.00 1 99
2019-12-19 2019-12-17 16684
6207113159 7281997796 Golu Kumar Chapra praveenchaudhari187@gmail.com 200.00 1 199
2019-12-18 2019-12-14 16552
8077735950 8077735950 Nidhi Panwar Bachpat nidhi7834930379@gmail.com 100.00 1 99
2019-12-14 2019-12-14 16555
9653384097 9653384097 Abhishek Mahajan Kharar mabhi2218@gmail.com 100.00 1 99
2019-12-14 2019-12-14 16487
7808508948 7808508948 Sushant Kishor Mokama sushkishant@gmail.com 200.00 1 199
2019-12-13 2019-12-13 16412
8628954150 8628954150 Manish Rana Una manishrana0054@gmail.com 100.00 1 99
2019-12-13 2019-12-13 16382
7009300852 7009300852 Akanksha Singla BATHINDA akankshasingla705@gmail.com 100.00 1 99
2019-12-13 2019-12-12 16082
7781868560 7781868560 Priyanshu Prakash Bihta techking590@gmail.com 100.00 1 99
2019-12-12 2019-12-12 16107
8768742833 8768742833 BISWAJIT JANA MIDNAPORE janabiswajit833@gmail.com 100.00 1 99
2019-12-12 2019-12-12 16299
7645878929 7645878929 Raushan Kumar Bokaro steel City raxraja2222@gmail.com 100.00 1 99
2019-12-11 2019-12-11 15088
9705518436 9705518436 Syed Mujeeb Ongole mujeebsd20@gmail.com 100.00 1 99
2019-12-10 2019-12-10 15984
7070760414 7070760414 Y Didy it G ho fdc Roydj salukumar9234@hotmail.com 100.00 1 99
2019-12-10 2019-12-09 15918
9425647298 9425647298 Pankaj Gidaulia BHOPAL Pankajgidaulia93@rediffmail.com 100.00 1 99
2019-12-09 2019-12-09 15721
6372726272 6372726272 Nirmalkk Nirmalkk Perambalur nkk36133@gmail.com 100.00 1 99
2019-12-09 2019-12-09 15736
7738171041 7738171041 Vinay Agarwal Mumbai vinaysfimg@gmail.com 100.00 1 99
2019-12-08 2019-12-08 15713
7667717264 7667717264 Paritosh Kumar Dhanbad pkm8472@gmail.com 100.00 1 99
2019-12-06 2019-12-06 15692
8639369493 9010990085 Manoj Kumar Nizamabad manojstudio12345@gmail.com 100.00 1 99
2019-12-04 2019-12-04 15506
8059968417 8059968417 Tarun Arora BHIWANI Tarun20020091@gmail.com 100.00 1 99
2019-12-01 2019-11-28 15310
9933131346 9933131346 Santanu Maity Egra kumarmaitysantanu@gmail.com 100.00 1 99
2019-11-26 2019-11-26 15341
8601900623 8601900623 Vishal Tripathi GONDA Sanvishal712@gmail.com 100.00 1 99
2019-11-23 2019-11-20 10387
9912180498 9912180498 Pranav Reddy Hyderabad kpranavreddy53@gmail.com 100.00 1 99
2019-11-23 2019-11-23 15148
9493405579 9493405579 Shri Kumar Hyderabad pranavreddy105@gmail.com 100.00 1 99
2019-11-23 0000-00-00 7539
8763730600 8763730600 Krushna chandra Pradhan Bhubaneswar titup91@gmail.com 10.00 1 9
2019-11-22 0000-00-00 14819
8457836191 8457836191 Anushka Priyadarsini Bhubaneswar anoushkapriyadarsini@gmail.com 20.00 1 19
2019-11-22 2019-11-19 14964
7995913089 7995913089 Razzak Makandar HYDERABAD razzaqmohammad12345@gmail.com 100.00 1 99
2019-11-19 2019-11-19 1
9161127214 9161127214 Shruti Shukla Delhi shruti.zivanta@gmail.com 100.00 1 99
Test Transaction Final Transaction